"Tercihin Bilim'den yana olsun.."

Uluslararasılık

  Uluslararası Fırsatlar

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile üniversitemizde kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği üniversiteler arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Üniversitemiz, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilere başvuru ilanında bulunur. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin üniversitemizin Uluslararası Öğrenci Ofisi birimine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her üniversite kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca maximum 12 aya kadar hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür.

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinin Öğrencilere Kazandırdıkları

Yurtdışı deneyimi
Çok kültürlü ortamda ders işleme
Değişik kültürleri tanıma
Kendi kültürünü tanıtma
Yeni arkadaşlar edinme
Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
Farklı bir okulda öğrenci olabilme
Farklı bir sistem görebilme

Unutulmamalıdır ki;

Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

  Erasmus Staj Hareketliliği

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir.

  Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. (Konsorsiyum, Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur.)

Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin üniversitemizin Uluslararası Öğrenci Ofisi birimine başvurmaları gerekmektedir.

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca maksimum 12 aya kadar hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür.