"Tercihin Bilim'den yana olsun.."

Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt

1) Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin lisans programlarına YKS puanlarıyla başvurabilmektedirler.

2) Antalya Bilim Üniversitesi lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

Hayır, tüm üniversitelerin lisans programlarına öğrenci kabulü ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Üniversitemize başka bir yerleştirme şekli yoktur.

3) Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

4) Ek Kontenjan ile yerleşip Üniversiteye geç kayıt yaptıran öğrencilerin durumu nedir?

Çoğunluğu İngilizce Dil Eğitim Programı'nda, bilgi düzeylerine uygun bir kur bulabilmektedir. Doğrudan birinci sınıfa yerleşebilenlere arzu ederlerse bir yarıyıl kayıt dondurma veya intibak için çalışma önerilmektedir.

5) Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

(1) Öğrencilerin kayıtları, başvurularında belirtmek koşulu ile sağlık, ekonomik, iş, ailevi, askerlik, kişisel, diğer eğitim imkânları, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri mazeretlerinin olması halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir.
(2) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir.
(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur. Öğrencinin daha önceden öngörülemeyen bir mazereti olması durumunda ise mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde başvurmak şartıyla yarıyıl içinde de kayıt dondurma izni verilebilir.
(4) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, final sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; final ve mazeret sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretime devam eder.
(5) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme konulmaz.
(6) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

6) Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir.

7) İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya vekil tayin ettikleri kişiler vasıtasıyla da yaptırabilirler.

Burslar

1) Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemiz, öğrencilerimize tam (%100) veya kısmi burs (%75, %50 ve %25) imkanları sunmaktadır.
Bu burslar ÖSYM tarafından belirlenir ve karşılıksızdır

2) Finansal Burs olanakları nelerdir?

• Türkiye genelinde YKS'de ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara;
• Eğitimi boyunca aylık 2.150TL burs
• Bir dönem yurt dışında dil eğitimi
• Ücretsiz yurt
• Türkiye genelinde YKS'de ilk 101-500 öğrenci içinde yer alanlara;
• Eğitimi boyunca aylık 1.600TL burs
• Bir dönem yurt dışında dil eğitimi
• Ücretsiz yurt
• Türkiye genelinde YKS'de ilk 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara;
• Eğitimi boyunca aylık 1.100TL burs
• Ücretsiz yurt
• Türkiye genelinde YKS'de ilk 1001-3000 öğrenci içinde yer alanlara;
• Eğitimi boyunca aylık 800TL burs
• Ücretsiz yurt
• Türkiye genelinde YKS'de ilk 3001-10000 öğrenci içinde yer alanlara;
• Eğitimi boyunca aylık 450TL burs
• Ücretsiz yurt
* Derecelerde yerleştiği bölümün puan türü baz alınır.
* Burslarımız 5 yıl boyunca kesilmez.

3) Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız 7 yıl boyunca devam etmektedir. Fakat üniversite tarafından nakdi ödenen finansal burslarımız aylık 2.150 TL, 1.600 TL, 1.100 TL, 800 TL, 450 TL olan burslar hazırlık sınıfı dahil 5 yıl ile sınırlıdır ve 9 ay verilmektedir.

4) Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi
mi uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi uygulanmaktadır.

5) Başarı bursu kimlere verilir?

Her akademik yıl sonunda genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.30 veya üzeri olan öğrenciler, bir sonraki akademik yıl için Başarı Bursu’na başvurabilirler ve belirlenen kontenjan dahilinde Mütevelli Heyetinin takdir ettiği oranda burs almaya hak kazanırlar.

6) Sporcu bursu var mıdır?

Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları Burs ve Finansal Destek Komisyonu tarafından incelenir.
Bursun süresi ve miktarı burs komisyonu tarafından belirlenir, Rektörlüğün onayıyla kesinleşir ve uygulamaya konur.

7) Şehit çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları faydalanabilir.

8) Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrenci ilgili burs yönetmeliğinde tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanır.

9) Velisi, farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim uygulaması var mıdır?

Velisi farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz konusu değildir.

10) Antalya Bilim Üniversitesi’ne tercih listemizde ilk sıralarda (1.,2.,3.,4.,5. sırada) yer vermemiz durumunda herhangi bir burs imkanı var mıdır?

Antalya Bilim Üniversitesi’ne tercih listenizde ilk sıralarda (1.,2.,3.,4.,5. sırada) yer vermeniz durumunda Ücretli Hukuk Fakülteleri’nde %25 indirim uygulanmaktadır.

11) Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam edeceği, şu şekilde belirlenir:
a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.
b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.
c) Yatay geçiş yapan bir öğrenci, önceki burs oranından daha yüksek bir burs oranına geçiş yapamaz.

Erasmus

1) Erasmus+ programına ne zaman katılabilirim?

Öğrenciler 1., 2., ve 3. sınıfta Erasmus+ programına katılabilirler.
Mutlaka öğrencinin Genel Not Ortalaması’nın en az 2.20 olması gerekmektedir.

2) Erasmus+ programına katılma şartları nelerdir?

“Öğrencinin Erasmus+ programına başvurabilmesi için ders ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı.
Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre hibelendirilmektedir.
Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının %50’sinin toplamıyla hesaplanır.
Hibe Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.”

3) Erasmus+ programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ programından yararlanabilir.

4) Erasmus+ programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için ekstra öğrenim ücreti ödemeyecektir

5) Erasmus+ Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir.
Alacağı toplam hibenin %80’i değişime başlamadan önce %20 si ise değişimden sonra öğrencinin hesabına yatırılır.
(Denizbank- EURO hesabı açılmalıdır.)

Eğitim Öğretim

1) Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur

2) Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

3) Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini 7 yıl boyunca bitirmesi durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir

4) Başarı kriteri nedir?

Bir dersten en düşük D notu alan öğrenci, o dersten geçer not almış sayılır.
Genel değerlendirme açısından ise, bir yarıyılın sonunda genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı kabul edilir.

Ücret

1) Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde taksitlendirme imkanı var mı?

Eğitim-öğretim ücretinin ödenmesi, anlaşmalı bankalara ait Bonus, World, Axess ve Maximum özellikli kredi kartları ile 1 peşin 8 taksit şeklinde yapılabilmektedir.
Bunun dışında kredi kartı ile taksitlendirme seçeneğine ek olarak eğitim-öğretim ücretinin ödenmesi, anlaşmalı banka olan Denizbank’ın herhangi bir şubesine başvurularak Kredili Mevduat Hesabı tanımlaması ile yine 1 peşin 8 taksit şeklinde yapılabilmektedir.

2) Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda artırılır.
Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce Dil Eğitimi

1) İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler (Hukuk Fakültesi öğrencileri de dahil) İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

2) İngilizce dil eğitim programı eğitim süresi ne kadardır?

İngilizce Hazırlık sınıfının normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıl, azami eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır.
Bir akademik yılsonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar.
Başarılı olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler.
İkinci akademik yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

3) İngilizce dil eğitim programı öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyor?
 İngilizce dil eğitim programından muafiyet sağlayan sınavlar ve diğer muafiyet kriterleri nelerdir?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme sınavına tabi tutulurlar.
Düzey belirleme sınavı, dil ve kelime bilgisi ile okuma ve dinleme becerilerini değerlendiren bir sınavdır.
Öğrenciler düzey belirleme sınavından aldıkları sonuca göre uygun düzeydeki sınıflara yerleştirilirler.
Düzey belirleme sınavından Intermediate (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar.
İngilizce yeterlik sınavı; dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur.
İngilizce yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. 70’ten daha az puan alanlar ise düzey belirleme sınavından aldıkları puana göre Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfında uygun sınıflara yerleştirilir ve İngilizce hazırlık sınıfında eğitimlerine devam ederler.
Herhangi bir nedenden dolayı düzey belirme sınavına ve İngilizce yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez.
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için Üniversitemiz Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde ve belirlenen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır.
Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.
Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav sonuçları aşağıdaki gibidir: TOEFL IBT: 79 PTE en az 62, (her bölümden en az 59 puan) FCE: B CAE/CPE: C Ayrıca, en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Yeterlik Sınavından muaf sayılırlar.
Bu öğrenciler doğrudan lisans programlarına başlarlar.

4) İngilizce bilmiyorum, düzey belirleme sınavına girmesem olur mu?

Bütün öğrenciler düzey belirleme sınavına girmek zorundadırlar.

5) İngilizce düzeybelirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir ?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır.

6) İngilizce düzey belirleme sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim ?

Akademik yılbaşında yapılan İngilizce düzey belirleme sınav sonucunuzu Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

7) İngilizce Yeterlik Sınavı’nın formatı nasıldır ?

İngilizce yeterlik sınavı 4 temel becerinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) tamamını içeren bir sınavdır.
İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

8) İngilizce Yeterlik Sınavı yılda kaç kez yapılır ?

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca güz yarılı başında, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda olmak üzere 3 (üç) kez uygulanır.
Sınav tarihlerini Antalya Bilim Üniversitesi web safhasında “Akademik” bölümünde “Akademik Takvim” alt başlığına tıklayarak öğrenebilirsiniz.

9) Akademik yıla başlarken verilecek İngilizce Yeterlik Sınav tarihi, saati ve yeri nedir ?

İngilizce Yeterlik Sınavı tarih, saat ve yer bilgilerine, ilgili akademik yılın Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takviminden ulaşılabilir.

10) İngilizce Yeterlik Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

İngilizce Yeterlik Sınav sonucunuzu Öğrenci Bilgi Sistemi (UBS)N’e giriş yaparak öğrenebilirsiniz

11) Bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında okuduktan sonra İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçemezsem ne olur?

Bir akademik yılın sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarısız olunması durumunda, öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfına bir yıl daha devam etme hakkı vardır.
İkinci yılın sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olamayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak aynı alanda Türkçe eğitim veren başka bir üniversiteye nakillerini isteyebilirler.

12) İngilizce hazırlık sınıfında nasıl bir öğretim sistemi uygulanmaktadır?

İngilizce Hazırlık Sınıfında modüler sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır.
Bir akademik yıl, her biri en az yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok dokuzar haftalık dört modülden oluşur.
Düzeyler sırasıyla; başlangıç (A1) , orta öncesi (A2) , orta (B1) , orta üstü (B2) ve ileri (B2+). İleri düzeyi (B2+) sadece akademik yılın başında orta öncesi (A2) ve üstü düzeyinde başlayan öğrenciler okuyabilir.
Dersler, dönem esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.
Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler her yıl senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.
Her bir düzeyin haftalık ders saati Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencilerin bir sonraki modüle geçebilmeleri için her bir modülü başarıyla tamamlamaları zorunludur.
Öğrenci, bir sonraki düzeye geçebilmek için bulunduğu modülden en az %70 başarı notunu almak zorundadır.
Öğrenci bulunduğu modül sonu yapılacak olan final Sınavına girmek için o modülün devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmalıdır.

13) İngilizce hazırlık sınıfını I. yarıyılda bitirirsem II. yarıyılda fakülteden ders alabilir miyim?

Orta (B1) , orta üstü (B2) ve ileri (B2+) düzeylerini güz dönemi sonunda başarı ile tamamlayan ve gerekli devam koşulunu sağlayan öğrenciler, güz dönemi sonunda yapılacak olan İngilizce yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler Bahar döneminde eğitimlerine bağlı bulundukları fakültede devam ederler.
İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfında eğitim göremezler.

14) İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır?

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.
Tüm düzeylerde eğitim gören öğrencilerin, ilgili modülün sonunda yapılacak final sınavlarına girebilmeleri için okumakta oldukları modülün derslerine %90 devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bu devamsızlık süresini aşan durumlarda öğrenci okuduğu modülden başarısız sayılır; modül sonunda yapılan final sınavlarına giremezler ve aynı modülü tekrar ederler.
Öğrenciler devam durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (SIS)’ten takip etmekle yükümlüdürler.

Çift Anadal

1) ABÜ’ de çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.
Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.80 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır

2) ABÜ’ de yan dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal diploma programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
Yan dal programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.60 olmalıdır.

Yatay-Dikey Geçiş

1) Başka bir üniversiteden ABÜ'ye yatay geçiş başvurusu yapılabilir mi?  Geçiş için şartlar nelerdir?

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapılabilmesi için 2 yöntem vardır.
1- Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvuru Esasları
• Yatay geçiş, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. (Eş değer programlar, aynı ÖSYM yerleştirme puan türüne sahip programlar olup isimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.)
• Lisans diploma programlarının sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.
• Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya 4,00 üzerinden 2,30 olması (Açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 veya 4,00 üzerinden 3,15 olması gerekir), * Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olmaması gerekir.
• Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.
• Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
• Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
• Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABÜ İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
2- Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvuru Esasları
• Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir)
• Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır.
• Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı başvurduğu diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır. (örneğin, işletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği inşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir)
• Bu yöntem ile sadece bir defa yatay geçiş yapılabilir. Ancak, aynı yöntemle daha önce yatay geçiş yapan öğrenci ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.
• Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf öğrencileri merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir.
Ancak, ilgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenci en az bir yarıyıl sonra başvuru hakkı kazanır.
• Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

Genel

1) Öğretim süresi ne kadar?

İngilizce hazırlık sınıfındaki süre hariç lisans öğretiminin süresi sekiz yarıyıldır.

2) Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

Hukuk fakültemizin öğretim dili %30 İngilizce, %70 Türkçe'dir.
Diğer bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir.

3) Üniversitede iki yıllık önlisans programları var mı?

Üniversitemizde iki yıllık Adalet, Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı,İnşaat Teknolojileri,Ağız ve Diş Sağlığı,İlk ve Acil Yardım Programı,Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Fizyoterapi programları açılmıştır.

4) Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var mıdır?

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur.

5) Hangi hallerde disiplin suçu alınır?

www.yok.gov.tr web sitesinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

6) Sağlık sorunum olduğunda üniversitede başvurabileceğim bir yer var mı?

Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında kampüs içindeki 1 doktor ve 1 hemşire bulunan revirimize başvurabilirler.

7) Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

8) Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Adres: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA
Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)
Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A ve DC79 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi için; www.antalya.edu.tr/iletisim.php adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır.
Bu anlaşma gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir.
Servis güzergahları, öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir